Thiết kế thi công nội thất showroom Rinn Store

Khách hàng: Rinn Store

Dự án: Thiết kế thi công nội thất showroom Rinn Store

Khách hàng: Rinn Store

Địa điểm: 132 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội

Diện tích: 450 m2

Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2020