Thiết kế thi công nội thất Time Tower

Khách hàng: Anh Trung

Dự án: Thiết kế thi công nội thất văn phòng

Khách hàng: Anh Trung

Địa điểm: Tòa nhà Times Tower, Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội

Diện tích: 720 m2

Thời gian hoàn thành: Tháng 06/2017